Accesibilidad

Accesibilidade

A accesibilidade web consiste, á parte do concepto básico de acceso a persoas de capacidades diferentes, que se poida acceder dende diferentes dispositivos, ter uns contidos claros e ben situados, así como unha doada navegación sen ter dificultades no seu uso.

A política de accesibilidade que Fraternidad-Muprespa aplicou neste portal vén dada pola aplicación do Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

As páxinas deste Portal do Emprendedor cumpren coa marca AA que esixe a Norma UNE 139803:2012, así como coas directrices de accesibilidade para o Contido Web 2.0 do (WCAG 2.0) pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do World Wide Web Consortium (W3C).

Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

O Portal foi realizado cumprindo os estándares de HTML5 e follas de estilo CSS 3.0; deseñouse seguindo patróns de responsive web design; que ofrece sentido a estrutura; Offline e almacenamento; Conectividade; Multimedia; Efectos gráficos; Rendemento e integración.

HTML5 Powered with CSS3 / Styling, Graphics, 3D & Effects, Multimedia, Performance & Integration, Semantics, and Offline & Storage

Realizáronse as validacións de desenvolvemento nas distintas ferramentas que ofrece a W3C no seu portal web.

A comprobación de que se cumpriron cos estándares de HTML5 pódeo comprobar aquí.

CSS Válido!

Así mesmo, para o desenvolvemento CSS3, pódeo revisar aquí.

CSS Válido!

Para a correcta visualización do portal gráfico, é necesario poder executar Javascript.

Teclas de acceso rápido

 • Cursor:
  imaxe teclas frechas

  Estas teclas permiten desprazarse entre as seccións e o contido de cada unha delas.

 • Teclas numéricas:
  ...imaxe tecla número 9

  Coas teclas poderá navegar ao contido da sección segundo a súa posición.

  explicación teclas e seccións
 • Tecla X:
  imaxe tecla letra x

  Volver ao portal dende o contido da sección.

 • Tecla tabulador:
  imaxe tecla tabulador

  Proporciona de forma secuencial as diferentes ligazóns do portal.

 • Tecla intro:
  imaxe tecla intro

  Permite navegar á ligazón seleccionada coa tecla tabulador.