Lexislación xeral básica do emprendedor

Lexislación xeral básica do emprendedor

Posiblemente, no momento de emprender o teu proxecto empresarial, xa contes con asesoramento dabondo para orientarte nun aspecto que pode resultarche tan arrevesado como é o campo legal; non obstante, aquí presentámosche a lexislación básica que regula a figura do emprendedor e a do autónomo.

Conceptos como incentivos e beneficios fiscais, modalidades de empresas e características do traballador autónomo non deben resultarche alleos.