Administración pública e os emprendedores

Administración pública e os emprendedores

A continuación, relacionámosche os organismos e servizos dos que podes obter moita información, útil e práctica no campo da xestión empresarial e emprendedora.

 

 • Ministerio de Industria Enerxía e Turismo

  É o organismo que regula algúns dos aspectos máis importantes da acción emprendedora. Seleccionámosche os máis útiles, para que non teñas que buscalos.

 • Centro de Información e Rede de Creación de Empresas

  É un sistema de información que permite realizar, de forma telemática, os trámites de constitución e posta en marcha de determinadas sociedades mercantís en España. Os tipos de sociedades que se poden crear a través de CIRCE son:
  Empresario Individual (Autónomo).
  Sociedade de Responsabilidade Limitada (SRL ou SL).
  Sociedade Limitada de Formación Sucesiva.
  Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE).
  ou Comunidade de Bens.

 • Punto de Atención ao Emprendedor

  Encontrarás a información que che facilita a creación de novas empresas, o inicio efectivo da súa actividade e o seu desenvolvemento, a través da prestación de servizos de información, tramitación de documentos, asesoramento, formación e apoio ao financiamento empresarial.
  Tamén realizan funcións de PAE os centros de Portelo Único Empresarial (VUE).

 • Portal Creación de Empresas

  Como emprendedor, vas manexar datos persoais de traballadores, clientes e provedores cos que se ten unhas obrigas de información, de comunicación e protección dos datos fronte ao titular e a Axencia de Protección de Datos.
  Proporcionar aos emprendedores as ferramentas necesarias para a posta en marcha de empresas ou a alta como autónomo de xeito máis rápido, sinxelo e económico.
  Ofrecer un ámbito guiado para a elección da forma xurídica e proporcionar toda a información necesaria para a creación da empresa ou a alta como autónomo.
  Impulsar o uso da Administración electrónica nas relacións entre a Administración e a empresa, como medio para crear un marco favorable á creación de empresas.

 • Fundación Estatal para a Formación no Emprego

  Facilita formación para traballadores autónomos.