Te interesa saber...

T’interessa saber...

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social som entitats sense ànim de lucre i formem part del sistema de la Seguretat Social.

Com a emprenedor, en donar-te d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, les prestacions econòmiques derivades de la situació d'incapacitat temporal van a càrrec de la Mútua, així com altres prestacions a les quals tinguis dret segons el tipus de cobertura triada.

L'alta com a treballador autònom es tramita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a partir d'ara (TGSS). Si has elegit Fraternidad-Muprespa com la teva mútua, una vegada la Tresoreria Provincial corresponent hagi segellat aquesta documentació, hauràs d'enviar-la o lliurar-la al centre de Fraternidad-Muprespa més pròxim.