Administració pública i els emprenedors

Administració pública i els emprenedors

A continuació et relacionem els organismes i serveis dels quals pots obtenir molta informació, útil i pràctica en el camp de la gestió empresarial i emprenedora.

 

 • Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  És l'organisme que regula alguns dels aspectes més importants de l'acció emprenedora. T'hem seleccionat els més útils, perquè no els hagis de buscar.

 • Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses

  És un sistema d'informació que permet fer, de manera telemàtica, els tràmits de constitució i posada en marxa de determinades societats mercantils a Espanya. Els tipus de societats que es poden crear a través del CIRCE són:
  Empresari individual (autònom).
  Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL).
  Societat Limitada de Formació Successiva.
  Societat Limitada Nova Empresa (SLNE).
  o Comunitat de Béns.

 • Punt d'Atenció a l'Emprenedor

  Hi trobaràs la informació que et facilita la creació de noves empreses, l'inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d'informació, tramitació de documents, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.
  També fan funcions de PAE els centres de Finestreta Única Empresarial (FUE).

 • Portal Creació d'Empreses

  Com a emprenedor gestionaràs dades personals de treballadors, clients i proveïdors amb els quals es tenen unes obligacions d'informació, comunicació i protecció de les dades davant el titular i l'Agència de Protecció de Dades.
  . Proporcionar als emprenedors les eines necessàries per a la posada en marxa d'empreses o l'alta com a autònom d'una manera més ràpida, senzilla i econòmica.
  . Oferir un entorn guiat per a l'elecció de la forma jurídica i proporcionar tota la informació necessària per a la creació de l'empresa o l'alta com a autònom.
  . Impulsar l'ús de l'Administració electrònica en les relacions entre l'Administració i l'empresa, com a mitjà per crear un marc favorable a la creació d'empreses.

 • Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació

  Facilita formació per a treballadors autònoms.