Emprèn

Possiblement, en el moment d'emprendre el teu projecte empresarial, ja hagis rebut prou assessorament per orientar-te en un aspecte que et pot resultar tan enrevessat com és el camp legal; no obstant això, aquí et presentem la legislació bàsica que regula la figura de l'emprenedor i la de l'autònom.

Conceptes com incentius i beneficis fiscals, modalitats d'empreses i característiques del treballador autònom no t'han de ser aliens.

Legislació general bàsica de l'emprenedor
  • Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal

    Com a emprenedor gestionaràs dades personals de treballadors, clients i proveïdors amb els quals es tenen unes obligacions d'informació, comunicació i protecció de les dades davant el titular i l'Agència de Protecció de Dades.

    icona
  • Nou Reglament europeu de protecció de dades

    REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals. Aplicable a partir del 25 de maig de 2018 per a autònoms i pimes.

    icona

© Fraternidad-Muprespa - Su Mutua, 275.