Accesibilidad

Accessibilitat

L'accessibilitat Web consisteix, a part del concepte bàsic d'accés a persones de capacitats diferents, en el fet que s'hi pugui accedir des de diferents dispositius, tenir uns continguts clars i ben ubicats, així com navegar-hi fàcilment sense tenir dificultats en el seu ús.

La política d'accessibilitat que Fraternidad-Muprespa ha aplicat en aquest portal ve donada per l'aplicació del Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

Les pàgines d'aquest Portal de l'Emprenedor compleixen la marca AA que exigeix la Norma UNE 139803:2012, així com les directrius d'accessibilitat per al Contingut Web 2.0 del (WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C).

Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

El Portal s'ha fet complint els estàndards d'HTML5 i fulls d'estil CSS 3.0; s'ha dissenyat seguint patrons de responsive web design; oferint sentit a estructura; Offline i emmagatzemament; Connectivitat; Multimèdia; Efectes gràfics; Rendiment i integració.

HTML5 Powered with CSS3 / Styling, Graphics, 3D & Effects, Multimedia, Performance & Integration, Semantics, and Offline & Storage

S'han realitzat les validacions de desenvolupament en les diferents eines que ofereix la W3C al seu portal web.

Aquí pots comprovar que s'han complert els estàndards d'HTML5.

CSS Vàlid!

Així mateix per al desenvolupament CSS3 ho pots revisar aquí.

CSS Vàlid!

Per visualitzar correctament el portal gràfic és necessari poder executar Javascript.

Tecles d'accés ràpid

 • Cursor:
  imatge tecles fletxes

  Aquestes tecles permeten desplaçar-se entre les seccions i pel contingut de cada secció.

 • Tecles numèriques:
  ...imatge tecla número 9

  Amb les tecles podrà navegar al contingut de la secció segons la seva posició.

  explicació tecles i seccions
 • Tecla X:
  imatge tecla lletra x

  Tornar al portal des del contingut de la secció.

 • Tecla tabulador:
  imatge tecla tabulador

  Proporciona de manera seqüencial els diferents enllaços del portal.

 • Tecla intro:
  imatge tecla intro

  Permet navegar a l'enllaç seleccionat amb la tecla tabulador.