Fraternidad-Muprespa y los emprendedores

Fraternidad-Muprespa eta ekintzaileak

Zure enpresa abentura hasteko erabakia dagoeneko hartu baduzu, Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaile baten zerbitzuak behar izango dituzu; zuri, langile autonomo gisa eta baita kontrata ditzakezun langileei ere estaldura eskain diezazuegun.

Zein estaldura mota eskaintzen dute mutualitateek?

 • Hautatutako aukeren arabera, langile autonomo batentzat mutualitateak honako prestazio eta subsidio hauek ordainduko ditu: baja mediko denboraldian zehar aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoak, jarduera etetearena (autonomoen langabezi gisa ezagutzen dena), haurdunaldiko eta edoskitze naturaleko arriskuaren subsidioa eta minbizia edo beste gaixotasun larri bat duten adingabeak zaintzearen subsidioa. Bestetik, laneko istripuren bat gertatzen bada, laguntza medikoa eta errehabilitazioa ere eskainiko ditu.
 • Kontratatutako langileentzako derrigorrezko estaldurak hauek hartzen ditu barne: laguntza medikoa, errehabilitazioa, laneko istripuren bat gertatzen bada aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa, haurdunaldiko eta edoskitze arriskuarena eta adingabeak zaintzearena. Kontingentzia arrunten (gaixotasun arrunten) estaldura ekonomikoa hautazkoa izango da Erregimen Orokorreko langileentzat.
 • Laneko arriskuen prebentzioan aholkularitza kuotetan zordunduko da (enpresaburuarentzat eta langileentzat ez du kosturik izango), indarrean dagoen araudiak ezarritakoari jarraikiz.

Prestazio ekonomikoak

Kontingentzia arrunten estaldura

Gaixotasun arrunta dela eta hartutako baja osasun zerbitzu publikoaren medikuak idatziko du. Bestalde, Mutualitateak ordainduko ditu prestazio ekonomikoak.

Honako hau ordainduko dizugu:

 • Bajaren 4. egunetik 20. egunera, zure oinarri arautzailearen %60a.
 • 21. egunetik aurrera eta gehienez 730 egunez, zure oinarri arautzailearen %75a.

Estalduraren kostua: %29,80ko tasa aplikatzen zaio autonomoak hautatutako oinarriari (gehienezko eta gutxienezko baten artean). Oinarriak urtero aldatzen dira.

Prestazio hau jasotzeko, ordainketa zuzeneko eskaera izapidetu behar da eta jarraian azaltzen diren datuak bete:

 • Identifikazio pertsonaleko dokumentazioa

  Nortasun Agiri Nazionala (NAN/IFZ) edo, atzerritarra izanez gero, bizileku-txartela.

 • Bajari loturiko agiriak (Kontingentzia Arruntetarako bakarrik)

  Baja emateko parte medikoa.

  Osasun Zerbitzu Publikoak igorritako Azken Berrespen-agiria.

  Medikuaren alta-agiria (dagoeneko igorri bada).

 • Kotizazioaren inguruko dokumentazioa

  Baja medikoaren aurreko azken 3 hiletako kotizazio-buletinen egiaztagiria.

Informazio gehiago lortzeko kontsulta ezazu hemen

Laneko istripu eta laneko gaixotasunen estaldura

Estaldura honen barruan dauden ekintzaileek laguntza medikoa eta hainbat prestazio jasotzeko eskubidea dute.

Honako hau ordainduko dizugu: Baja medikoa hartu eta hurrengo egunetik aurrera oinarri arautzailearen %75a.

Estalduraren kostua: Kotizazioaren oinarriaren gaineko %29,80a + CNAEk zehaztutako portzentajea.

Honako prestazio hauek laneko istripu eta laneko gaixotasunaren estalduraren barruan kokatzen dira.

 Jarri gurekin harremanetan

 

 • Langile Autonomoen Jarduera Etetea (CATA):

  Langile Autonomoek Jarduera Eteteagatik jasotzen duten babesaren (aurrerantzean CATA babesa) xedea langile autonomoa babestea da, bere borondatearen aurka, lan-jarduera aldi baterako edo behin betiko guztiz eteten duenean.

  Jarduera amaitu aurreko berehalako 12 hilabete jarraituetan kotizatutako batez besteko oinarri arautzailearen %70a izango da prestazioaren zenbatekoa. Autonomoak bere ardurapean dituen seme-alaba kopuruaren arabera, CATA prestazioaren gutxieneko zenbatekoak (Eragin Anitzeko Errenta Adierazle Publikoaren Garapenaren -IPREM- %80|107) eta gehiengoak (IPREMaren %175|200|225) ezarriko dira.

 • Minbizia edo beste gaixotasun larriak dituzten adingabeen zainketa (CUME):

   

  Zenbatekoa, kontingentzia profesionaletatik edo hauek estaltzea aukeratu ez denean, kontingentzia arruntetatik eratorritako aldi baterako ezintasunaren prestaziorako finkatutako oinarri arautzailearen %100aren laguntzaren baliokidea izango da, lanaldiak izandako murrizketaren ehunekoa aplikatuta.

 • Prestazio honen izapideari buruz gehiago jakin nahi izanez gero, egin ezazu klik hemen.

 • Haurdunaldiko edo edoskitze naturaleko arriskua:

  Langile gisa, haurdun zaudela jakinarazi behar duzu, eta, horretarako, Osasun Zerbitzu Publikoari (ginekologoari edo familiako medikuari) txosten mediko bat eskatu behar diozu, haurdunaldi egoeraren berri eta erditzeko gutxi gorabeherako dataren berri ematen duena, alegia, Laneko Arriskuen Prebentziorako Legearen 26. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako.

  Baldintzak edo lanorduak egokitzea ezinezkoa balitz, edo, egokituta ere, zure lanpostuaren baldintzek zure edo fetuaren osasunean eragiten badute, langile gisa, arriskuaren mediku-ziurtagiria eskatu beharko diozu mutualitateari.

  Norbere konturako langile edo autonomo gisa prestazioa izateko eskubidea izateko honako hauek aurkeztu beharko dituzu:
  Azken hiru kuoten ordainagirien fotokopia.
  Jarduketa egoeraren aitorpena.

Ezagutu gaitzazu hobeto