Axudas Económicas

Axudas Económicas

A busca de recursos financeiros convértese, moitas veces, nunha proba de obstáculos que deben salvar os emprendedores ao comezar a súa aventura empresarial

Para dotar de recursos financeiros o proxecto emprendedor, haberá que elaborar un plan de investimento cos custos fixos e variables necesarios para iniciar a actividade e un plan de financiamento. De se lograr o equilibrio entre ambos os dous plans, xa podemos empezar a camiñar.

Actualmente son varias as institucións que periodicamente poñen á disposición dos emprendedores a posibilidade de recibir axudas económicas ou xestionar créditos para poñer en marcha e impulsar a súa idea de negocio.

 

Normativa

 • Axudas á Industria Agroalimentaria

  A busca de recursos financeiros convértese, moitas veces, nunha proba de obstáculos que deben salvar os emprendedores ao comezar a súa aventura empresarial

  Para dotar de recursos financeiros o proxecto emprendedor, haberá que elaborar un plan de investimento cos custos fixos e variables necesarios para iniciar a actividade e un plan de financiamento. De se lograr o equilibrio entre ambos os dous plans, xa podemos empezar a camiñar.

  Actualmente son varias as institucións que periodicamente poñen á disposición dos emprendedores a posibilidade de recibir axudas económicas ou xestionar créditos para poñer en marcha e impulsar a súa idea de negocio.

  Normativa

  • Axudas á Industria Agroalimentaria

   Axudas e incentivos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

  • Orde de 31 de marzo de 2016

   Apróbanse as bases reguladoras da concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o apoio aos investimentos en explotacións agrícolas no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Andalucía 2014-2020.

  • Extracto da Resolución do 15 de marzo de 2016

   Oficina Española de Patentes e Marcas, pola que se convoca, para o ano 2016, a concesión de subvencións para o fomento das solicitudes de patentes e modelos de utilidade españois e no exterior.

Institucións

 • Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria

  Empresa pública española cuxos accionistas son a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), co 80% do capital, e o Fondo Español de Garantía Agraria FEGA co 20% do capital restante, polo que o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente é o seu Ministerio de tutela. A actividade de SAECA é a prestación de avais e fianzas para facilitar o acceso ao financiamento ao conxunto do sector primario.

 • Empresa Nacional de Innovación S.A.

  Empresa pública –dependente do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, a través da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa– que, dende 1982, participa activamente no financiamento de proxectos empresariais viables e innovadores.

 • Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial

  Entidade Pública Empresarial, dependente do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, que promove a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico das empresas españolas. É a entidade que canaliza as solicitudes de financiamento e apoio aos proxectos de I+D+i de empresas españolas.

 • Instituto para a Diversificación e o Aforro de Enerxía (IDAE)

  Organismo adscrito ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, a través da Secretaría de Estado de Enerxía, de quen depende organicamente. Leva a cabo accións de difusión e formación, asesoramento técnico, desenvolvemento de programas específicos e financiamento de proxectos de innovación tecnolóxica e carácter replicable.

 • Punto de atención ao emprendedor (PAE)

  Axudas e incentivos para empresas. Programas europeos de axudas e incentivos. Guías dinámicas de axudas e incentivos para empresas. Mapa das redes de Business Angels. Relación de Sociedades de Garantía Recíproca. Definición de peme.

 • TODO EMPRENDE

  Créditos, subvencións, axudas e outras medidas para a pequena e mediana empresa.

 • Cámara de Comercio de España

  Programa de Apoio Empresarial ás Mulleres (PAEM).

 • Banco Europeo de Investimentos

  O Banco Europeo de Investimentos (BEI) é de titularidade conxunta dos países da UE. Ofrece tres tipos principais de produtos e servizos: Préstamos, financiamento combinado e asesoramento e asistencia técnica.