Ajuts Econòmics

Ajuts Econòmics

La recerca de recursos financers es converteix, moltes vegades, en una prova d'obstacles que han de salvar els emprenedors en començar la seva aventura empresarial.

Per dotar de recursos financers el projecte emprenedor caldrà elaborar un pla d'inversió amb els costos fixos i variables necessaris per iniciar l'activitat i un pla de finançament. Si s'ha aconseguit l'equilibri entre els dos plans, ja podem començar a caminar.

Actualment són diverses les institucions que periòdicament posen a la disposició dels emprenedors la possibilitat de rebre ajuts econòmics o gestionar crèdits per posar en marxa i impulsar la seva idea de negoci.

 

Normativa.

 • Ajuts a la Indústria Agroalimentària

  Ajuts i incentius del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

 • Ordre de 31 de març de 2016

  S'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport a les inversions en explotacions agrícoles en el marc del Programa de Desenvolupament Rural d'Andalusia 2014-2020.

 • Extracte de la Resolució de 15 de març de 2016

  Oficina Espanyola de Patents i Marques, per la qual es convoca, per a l'any 2016, la concessió de subvencions per fomentar les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i a l'exterior.

Institucions

 • Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria

  Empresa pública espanyola que té com a accionistes, la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), amb el 80% del capital, i el Fons Espanyol de Garantia Agrària FEGA, amb el 20% del capital restant, i en què el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient és el seu Ministeri de tutela. L'activitat de la SAECA és la prestació d'avals i fiances per facilitar l'accés al finançament al conjunt del sector primari.

 • Empresa Nacional de Innovación S.A.

  Empresa pública —depèn del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, a través de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa— que, des del 1982, participa activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors.

 • Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial

  Entitat pública empresarial que depèn del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. És l'entitat que canalitza les sol·licituds de finançament i suport als projectes d'R+D+i d'empreses espanyoles.

 • Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE)

  Organisme adscrit al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia, de qui depèn orgànicament. Duu a terme accions de difusió i formació, assessorament tècnic, desenvolupament de programes específics i finançament de projectes d'innovació tecnològica i caràcter replicable.

 • Punt d'atenció a l'emprenedor (PAE)

  Ajuts i incentius per a empreses. Programes europeus d'ajuts i incentius. Guies dinàmiques d'ajuts i incentius per a empreses. Mapa de les xarxes de Business Angels. Relació de Societats de Garantia Recíproca. Definició de PIME.

 • TODO EMPRENDE

  Crèdits, subvencions, ajuts i altres mesures per a la petita i mitjana empresa.

 • Cambra de Comerç d’Espanya

  Programa de Suport Empresarial a les Dones (PSED).

 • Banc Europeu d’Inversions

  El Banc Europeu d’Inversions (BEI) és de titularitat conjunta dels països de la UE. Ofereix tres tipus principals de productes i serveis: Préstecs, finançament combinat i assessorament i assistència tècnica.